0594-621225 | info@vanhetrecht.nl
  • sliderarbeidsrecht

Arbeidsrecht

Uw werknemer kan door diverse omstandigheden van een lust tot een last worden. Hierbij kunt u denken aan disfunctioneren, gewoon vervelend, ziek, overcapaciteit. Hierbij leggen wij de nadruk op reorganiseren en revitaliseren. In dergelijke gevallen kan door middel van een gestructureerde aanpak de last van uw schouders worden weggenomen.

Wij doen dit door het analyseren van het probleem en aanleveren van een gestructureerd plan van aanpak. Zijn we het eens over het plan van aanpak en het beoogde resultaat hiervan, dan coachen en begeleiden we u naar de oplossing.

We staan bekend om onze doortastende en creatieve aanpak waarbij het meer gaat over het door u beoogde resultaat dan om juridische haarkloverij. Het eindresultaat van onze succesvolle aanpak is ofwel gewenst afscheid van de werknemer ofwel een werknemer die weer naar tevredenheid inzetbaar is.
Ons kantoor heeft een unieke mix van recht en psychologie, wat een bijzonder positieve uitwerking op de onderhandelingen heeft. Om tot een resultaat te komen is de combinatie van overtuigingskracht en inzicht in de psychologische factoren die geschillen beheersen essentieel.