0594-621225 | info@vanhetrecht.nl

De klagende patiënt

Het gebeurt steeds vaker dat patiënten klagen over hun behandelende arts en niet alleen bij een medische fout. Uit de praktijk weten we dat een klacht een grote impact heeft. Wat betekent een klacht voor u als arts? Waar moet u rekening mee houden? Wordt de uitspraak gepubliceerd? Wat zijn de gevolgen voor uw praktijkvoering als de klacht gegrond wordt verklaard?

Het is van groot belang dat een arts die een klacht krijgt de juiste stappen neemt. Eén van de fouten die regelmatig gemaakt wordt is dat de arts de klacht van de patiënt niet serieus neemt en in de verdediging schiet door te wijzen op het lastige karakter van de patiënt/klager. Een dergelijke houding wordt door een klachtencommissie of het tuchtcollege niet op prijs gesteld.

Als arts dient u zich toetsbaar op te stellen met een open een eerlijke houding.  Uw handelen wordt getoetst aan de richtlijnen die voor u gelden.  Op die manier moet u dus ook reageren richting het medische tuchtcollege of een klachtencommissie. Wij staan u daarin bij van het begin tot het einde. We nemen alle stappen met u door en staan u bij wanneer u moet verschijnen op een medisch vooronderzoek of een zitting.  Wij staan u ook bij wanneer de patiënt op social media u publiekelijk aan de schandpaal probeert te nagelen.

Maak een afspraak