0594-621225 | info@vanhetrecht.nl

Over ons

VANHETRECHT is een niche kantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het gezondheidsrecht.

Onze doelstelling is dat we bijdragen aan de waarde, efficiency, effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit van onze cliënten. Het kantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht en gezondheidsrecht.

VANHETRECHT zet zich in met ideeën, antwoorden op vragen en effectieve oplossingen die verder gaan dan het oplossen van een conflict alleen. We doen dit niet vanuit de traditionele benadering waarbij advocaten dossier na dossier behandelen en u vervolgens een nota met urenspecificatie sturen. Wij staan u bij wanneer er een conflict of probleem is. Wij realiseren een oplossing die breder is dan de casus alleen. Wij signaleren onderliggende problemen en gaan met u in gesprek om gezamenlijk tot verbeteringen in de organisatie te komen.

Wij hebben kennis van het gezondheidsrecht, arbeidsrecht, maar ook van HRM tools, kwaliteitsverbetering en implementatie in de organisatie. Uw professionele HR afdeling kunnen we ondersteunen. Wij schrijven niet voor, maar bieden alternatieven aan waarbij wij de oplossingen en strategieën aan u uiteenzetten. In gezamenlijk overleg wordt vervolgens een keuze bepaald die past bij uw organisatie. In onze werkwijze gaan we uit van korte lijnen met open overleg omdat wij uit ervaring weten dat dit voor de opdrachtgever het goedkoopst is. Waar mogelijk proberen we altijd een procedure te voorkomen.

Wij zijn up-to-date en stellen onze cliënten persoonlijk of per e-mail op de hoogte van voor hen relevante veranderingen in wet-en regelgeving en tendensen in juridische uitspraken en organisatieregels.

Naast het oplossen van conflicten is ons kantoor gespecialiseerd in het opstellen van protocollen rondom bijvoorbeeld aannamebeleid, behandeling en begeleiding van incidenten. Vaak zijn incidenten persgevoelig en zijn er branche inspecties bij betrokken waarbij het aankomt op een goede en snelle communicatie. Vanuit dat perspectief zorgen wij dat u snel over de juiste informatie beschikt zodat u met deze partijen adequaat kunt communiceren.

Voor ons zijn incidenten de aanleiding om, op uw verzoek, de regels binnen de organisatie nog eens goed onder de loep te nemen. Wij helpen u verbeteringen door te voeren binnen de organisatie door bijvoorbeeld te adviseren over het opstellen en hanteren van zwarte lijsten, privacyreglementen ( waaronder protocollen rondom social media), veiligheidsbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid, nevenactiviteiten etc. Juridisch verantwoorde, maar praktisch uitvoerbare uitwerkingen voor de werkvloer.

In toenemende mate staan wij Raden van Commissarissen bij in gesprekken met Raden van Bestuur en directies. Aan de hand van de dossiers onderzoeken wij, in overleg, of er achterliggende problemen zijn en adviseren en begeleiden wij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen over kwaliteitsverbetering en implementatie.

VANHETRECHT geeft inleidingen en leergangen op het gebied van het arbeidsrecht aan leidinggevenden en HR afdelingen. Op het gebied van het gezondheidsrecht hebben wij een leergang medisch tuchtrecht ontwikkeld, omdat uit onze ervaring met medische tuchtzaken blijkt dat de beroepsgroep vaak slecht op de hoogte is van de wet- en regelgeving wat dat betreft. En ook om te voorkomen dat een klacht uitgroeit tot een klacht bij het tuchtcollege.

Ons kantoor is volledig gedigitaliseerd. Daardoor kunnen wij werken tegen een zeer concurrerend tarief van € 245, – ex btw per uur. VANHETRECHT maakt geen gebruik van een derdenrekening. Dit betekent dat wij geen gelden die u eventueel toekomen via een van onze rekeningen zullen laten verlopen, maar de andere partij rechtstreeks verschuldigde of overeengekomen bedragen aan u voldoet.