0594-621225 | info@vanhetrecht.nl

Zieke werknemer

Voor veel werkgevers is een zieke werknemer een enorme kostenpost, zeker met de huidige regelgeving rondom ziekte. Voor u is het belangrijk dat de werknemer zo snel mogelijk het werk weer hervat. De bedrijfsarts is de spil rondom ziekteverzuim, maar om de bedrijfsarts tot de juiste stappen te activeren heeft u kennis van de details in de regelgeving nodig. Ervaring leert dat de duur van het ziekteverzuim behoorlijk beperkt kan worden als u als volwaardig partner van de bedrijfsarts optreedt. Dit nemen wij u graag uit handen.

Wanneer sprake is van een arbeidsconflict of een slecht functionerende werknemer die zich ziek heeft gemeld vanwege psychische klachten dan is het nog belangrijker dat u op de juiste wijze in gesprek blijft met de bedrijfsarts om eenzijdige beïnvloeding van het beeld van de arts te voorkomen. En daarmee een verkeerde aanpak, die u veel geld gaat kosten. Het afhandelen van arbeidsconflicten waarbij ziekte van de werknemer centraal staat, is één van onze specialiteiten.

Maak een afspraak