0594-621225 | info@vanhetrecht.nl

Reorganisatie

Een reorganisatie heeft meestal tot doel om de personeelskosten naar beneden te brengen. Op sommige momenten kan dat zelfs essentieel zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Wanneer werknemers moeten worden ontslagen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, dan heeft u als werkgever toestemming nodig van het UWV. Om deze toestemming te verkrijgen moet aan een groot aantal voorwaarden zijn voldaan. Wanneer u één van de stappen niet correct heeft uitgevoerd, dan heeft dit onmiddellijk tot gevolg dat er vertraging ontstaat en in het ergste geval dat de ontslagaanvragen worden geweigerd.

Wilt u er zeker van zijn dat uw reorganisatie succesvol zal verlopen of twijfelt u eraan of u op dit moment al de juiste stappen zet als werkgever om uw ontslagprocedure in het kader van een reorganisatie geaccordeerd te krijgen? We zetten onze kennis en ervaring graag in als sparringpartner en als advocaat in uw ontslagprocedure zodat u weer verder kunt met ondernemen.

Maak een afspraak