0594-621225 | info@vanhetrecht.nl

Ruzie in de maatschap

Het komt in de beste maatschappen voor; ruzie. Dit kan zijn ontstaan door jarenlange wrijvingen, maar ook als gevolg van bijvoorbeeld een klachtprocedure bij het medisch tuchtcollege of disfunctioneren van een maat. Dit kan soms zo hoog oplopen dat partijen niet langer kunnen of willen samenwerken. Op zo’n moment wordt de maatschapsovereenkomst er maar eens bij gehaald en dan blijkt het plotseling niet meer zo eenvoudig. Kan de maatschapsovereenkomst wel opgezegd worden om de reden die u voor ogen had? Wat moet er gebeuren met de contracten die er nog zijn? ? Is het mogelijk dat u de huurovereenkomst blijft voortzetten met de achterblijvende maten? Hoe gaat u om met een plotseling teveel aan doktersassistentes? Wie moet die betalen?

Wij staan u bij om te onderzoeken of en hoe de maatschap een einde kan nemen. We nemen de contracten met u door en daar waar nodig treden we in onderhandeling met de leveranciers/verhuurder. Alles om ervoor te zorgen dat u ondertussen kunt blijven doen waar u het beste in bent, namelijk zorg leveren.

Maak een afspraak