0594-621225 | info@vanhetrecht.nl

Ontslag

Het ontslagrecht is ingrijpend gewijzigd. Bij een ontslag wegens bedrijfsorganisatorische omstandigheden of bij arbeidsongeschiktheid die langer heeft geduurd dan 104 weken, moet u toestemming vragen aan het UWV. U dient daarvoor de formulieren in te vullen die het UWV daarvoor beschikbaar heeft gesteld op haar site.

In alle andere gevallen moet u naar de kantonrechter. In de wet zijn de gronden opgenomen waaruit u moet kiezen wanneer u wilt dat de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt. Voor elke grond zijn voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet zijn, wil de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Het is dus van cruciaal belang dat u de juiste ontslaggrond kiest en ervoor zorgt dat aan alle voorwaarden is voldaan. De juiste keuze voor de desbetreffende casus kunt u gezamenlijk met ons doen. U kunt ons ook inzetten om de gehele ontslagprocedure te begeleiden zodat u zich volledig kunt richten op uw onderneming.

Maak een afspraak