0594-621225 | info@vanhetrecht.nl
  • slide3

Gezondheidsrecht

Onze specialiteit is de medische ethiek. Het gaat hierbij om klachtenregelingen, de doorvertaling van de medische ethiek naar het arbeidsrecht, tuchtzaken, advisering en begeleiding calamiteiten of grensoverschrijdend gedrag door een hulpverlener. Het voorkomen van negatieve publiciteit hierbij is altijd een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers.

Doordat wij gedegen kennis en ervaring hebben omtrent de diverse beroepsregels is het mogelijk om werkbare protocollen op te stellen. Elke kwestie die zich voordoet vraagt om een maatwerkoplossing. Hierdoor wordt voor alle betrokkenen duidelijk hoe te handelen bij o.a. calamiteiten en/of grensoverschrijdend gedrag. Mocht u of uw organisatie te maken krijgen met een klacht bij de inspectie of een medisch tuchtcollege, dan loodsen wij u door de zaak, met als eerste doel het oplossen van het geschil.

We staan bekend om een goede probleemanalyse waardoor duidelijk wordt waar u staat en welke mogelijke interventies u kunt nemen. Het eindresultaat van onze succesvolle aanpak is dat uw organisatie en/of u als zorgverlener ‘state of the art’ zorg en aandacht levert aan uw cliënten. Daarmee creëert u een veilige cliëntenomgeving waardoor het aantrekkelijk wordt om met een zorgvraag juist voor u te kiezen.
Ons kantoor heeft een unieke mix van recht en psychologie, wat een bijzonder positieve uitwerking op de onderhandelingen heeft. Om tot een resultaat te komen is de combinatie van overtuigingskracht en inzicht in de psychologische factoren die geschillen beheersen essentieel.