0594-621225 | info@vanhetrecht.nl

Melding incidenten en calamiteiten

U weet het allemaal, een incident moet gemeld worden bij de inspectie. Maar wanneer is sprake van een incident en wat gebeurt er vervolgens met de melding? Hoe groot is het risico dat u straks uw vak niet meer kunt uitoefenen? Hoe gaat u om met de patiënt en/of diens familie als er incidenten zijn? Het is inmiddels niet meer ongebruikelijk dat de pers wordt gezocht. Bent u hierop voorbereid en wat gaat u dan verklaren?

Om ervoor te zorgen dat een incident een incident blijft en niet uit de hand loopt en uw loopbaan en goede naam beschadigd, kunt u terugvallen op onze kennis en expertise. Samen met u maken we een stappen- en communicatieplan en begeleiden wij u bij de voortgang van de afhandeling van het incident.

Maak een afspraak